Het Dorp van Belinda Aebi

Genre: Thriller

Uitgever: Hamley Books

2020

ISBN: 978943967020

Dank je wel Hamley Books voor het recensie-exemplaar

Het verhaal

Eline Jehaes, een jonge journaliste, strandt met autopech in Koolbeke. Ze gaat op zoek naar hulp in dit geïsoleerde dorp aan de oevers van de Durme maar ontdekt dat ze er niet welkom is en dat er vreemde dingen gebeuren. Haar nieuwsgierigheid wordt geprikkeld wanneer ze merkt dat er een groep mensen woont met een uitzonderlijke, erfelijke aandoening.

Ze krijgt onderdak bij Sylvia, de uitbaatster van de herberg ‘De Koolputten.’ Wanneer het lichaam van een jonge, zwangere vrouw uit een beerput wordt gehaald, gaat Eline dieper in het verleden graven. Ze moet te weten komen wat er zich heeft afgespeeld en waarom er over het dorp een dichte sluier van geheimen hangt.

Cover

Mysterieus. Een dorp tussen bomen verscholen.  Maakt wel nieuwsgierig.

Mijn mening

Het verhaal bestaat uit 2 delen: a Het dorp en b de medicijnfabrikant. En al kruisen de verhaallijnen elkaar zeker, voor mij was het te karig om een coherent geheel te maken. De verhalen stonden, wat mij betreft, te veel op zichzelf.

De verhalen op zich zijn leuk om te lezen, boeiend zou ik ze zelfs durven noemen, maar ik vond het geen thriller. In geen van beide verhaallijnen. Het is niet meteen een thriller als er iemand vermoord wordt, zullen we maar zeggen.

De schrijfstijl is ietwat simplistisch. De dialogen bij vlagen tenenkrommend. Kinderlijk bijna. Terwijl het volwassen onderwerpen zijn. En zinnen lijken regelmatig niet te lopen. Ik weet dat dialogen lastig zijn om te schrijven, maar dit moet beter kunnen.

Het boek heeft best nog wat losse eindjes, zoals bv de vrouw in de hotelkamer. En de politie die gebeld wordt en waar verder niet op ingegaan wordt. En de eindjes die wel afgerond zijn, voelen plichtmatig en afgeraffeld. Zo van: oh ja, er moet ook een einde aan zitten.

Waar ik mij vreselijk aan heb zitten ergeren is het woord “freaks”. Ik vind deze terminologie echt niet meer van deze tijd en echt niet kunnen. Mijn nekharen stonden overeind.

De 2 verhaallijnen hebben potentie om echt interessant te worden. In afzonderlijke boeken. Nu strijden ze beiden om aandacht, waardoor het allemaal net niks is. Jammer. Mijn oordeel: LAAT MAAR